На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Суббота 2 июля 2022
Посетителей: 270033   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Соціальна відповідальність бізнесу у банківській сфері.

3 декабря 2007 года.

    
     З 15 травня по 6 листопада 2007 року Українська ліга зі зв'язків із громадськістю реалізувала проект "Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері". Цей проект є складовою в рамках ініціативи "Форум соціально відповідального бізнесу".
     
     Метою проекту було запровадження нових стандартів діяльності у сфері соціально відповідального бізнесу, зокрема у банківській сфері; презентація позитивного досвіду банків у цій сфері. Завдання проекту: інформування представників банківської сфери щодо
     • приєднання до Глобального Договору ООН;
     • запровадження серед банків України стандартів СВБ, загальноприйнятих на міжнародному рівні;
     • перехід від спонсорства до якісно вищої соціальної діяльності у сфері соціально відповідального бізнесу;
     • налагодження діалогу на регіональному рівні між банківськими структурами, владою та громадськими організаціями у вирішенні важливих соціальних питань регіонів.
     
     Ініціатива підтримана НАДРА БАНКОМ – членом Вищої координаційної ради "Форуму соціально відповідального бізнесу України".
     
     В часі виконання проекту було реалізовано наступні кроки: створено брошуру "Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях"; проведено у семи обласних центрах (Харків, Сімферополь, Львів, Одеса, Чернігів, Донецьк, Кіровоград ) круглі столи на тему: "Соціальна відповідальність в банківській сфері".
     
     Завдання, які планувалося виконати в часі реалізації Проекту.
     1. Інформування впливових регіональних бенефиціаріїв (ведучі регіональні ЗМІ, громадські організації, владні структури – міські обласні та республіканські рівні) про ініціативу "Форуму соціально відповідального бізнесу України".
     2. Кампанія в регіонах як підготовка ґрунту для заяви національного рівня щодо проголошення ініціативи з дотримання стандартів в банківській діяльності, що є засадними принципами соціальної відповідальності та сталого розвитку, проведення прес-заходу.
     3. Посилення інформованості громади регіонів України щодо соціальної відповідальності в цілому та в банківській сфері зокрема на прикладі програми НАДРА БАНКУ "Здорові діти у щасливій країні".
     
     Було заплановано висвітлення реалізації кампанії в регіонах (публікації, теле-радіо репортажі): з кожного регіону було заплановано: 5 публікацій у друкованих ЗМІ; 2 виходи на радіо; 1 сюжет на ТВ; 5-10 розміщень у мережі Інтернет.
     
     При плануванні висвітлення заходів Проекту в ЗМІ була поставлена досить велика кількість публікацій у ЗМІ. Однак ряд подій вніс свої корективи у кількісні показники. Серед них і такі: передвиборча парламентська кампанія, скептицизм ЗМІ в ставленні до соціальної відповідальності в цілому і в банківській сфері зокрема. Варто додати про необізнаність неурядових громадських організацій про можливості співпраці з бізнесовими структурами на партнерських засадах; ставлення державних службовців до бізнесів як до джерела спонсорства і додаткового фінансування державних соціальних (і не тільки) програм. Але якщо врахувати, що жодна із публікацій не була замовною ("джинсою") і спеціально оплаченою, їх загальна кількість (109) з нашої точки зору є успіхом.
     
     В цілому нам вдалось зацікавити темою соціальної відповідальності представників цільових аудиторій. Однак проблема СВБ в банківській сфері ще не є популярною на регіональному рівні. Найбільша зацікавленість була від ЗМІ (38%), найменша – від влади (9%). Присутність представників громадських організацій (31%) з нашої точки зору є вкрай важливою. Адже це найактивніші представники громади і вони мають авторитет і вплив серед значної частини свого оточення. Що стосується представників банків, то їх слабка присутність пояснюється багатьма причинами. Головна із них: більшість із регіональних представників слабо поінформовані и про СВБ і не мали якісної аргументації та фактів для виступів на круглих столах.
     
     Хід реалізації програми та досягнуті результати
     
     В ході реалізації програми було проведено 7 регіональних заходів із використанням контактів та партнерства, які давно напрацьовані "PR-Лігою" – регіональні прес-клуби та мережа громадських організацій, безпосередні контакти у владних структурах.
     • Харків – 31 липня;
     • АР Крим – 8 серпня;
     • Львів – 29 серпня;
     • Чернігів – 12 вересня;
     • Одеса – 19 вересня;
     • Донецьк – 10 жовтня;
     • Кіровоград – 6 листопада.
     
     На засідання було запрошено представників влади, бізнесу (банківських структур), громадських організацій та засобів масової інформації. Програма мала на меті сформувати між бізнесом, владою та громадськими організаціями ефективну модель взаємовідносин.
     
     Учасники круглого столу отримали дані про діяльність та досвід в сфері соціальної відповідальності на прикладі НАДРА БАНКу, а також забезпечили всесторонній інформаційний вплив на регіональні громади:
     • влада отримала більше інформації про діяльність соціально відповідальних банків, позитивне враження від соціальних програм, зрозуміла надійність банків та їх вагомий внесок у розвиток суспільства. Як хороший важіль впливу на суспільство влада мала підсилити репутаційні переваги банків, що дотримуються принципів соціальної відповідальності в очах споживача;
     • громадські організації одержали інформацію про діяльність банків, що дотримуються принципів соціальної відповідальності, склали позитивне враження від соціальних програм, знайшли в банках свого можливого партнера у наступних соціальних акціях. Для банків громадські організації також віступили джерелом дослідження соціальних питань в регіоні та можливими майбутніми партнерами в реалізації програм та поповнення бази даних дружніх НДО;
     • преса як цільова аудиторія посилила поінформованість щодо соціальних ініціатив місцевих банків та регіональних відділень національних банків у своєму регіоні через свої друковані та електронні видання. Інформація в ЗМІ збільшила і зміцнила лояльність клієнтів, сприяла їх поступовому збільшенню в майбутньому й опосередковано вплинула на постійність користування послугами банків, які притримуються принципів соціальної відповідальності.
     • Круглі столи також сприяли налагодженню взаємовигідних відносин із журналістами. Адже тепер ігнорування теми СОБ змінилося пошуком позитивних прикладів того, як успішно співпрацюють бізнес та НУО у напрямку вирішення соціальних проблем кожного із обраних регіонів.
     
     Формат кожного із заходів був ідентичний. Тема й питання круглого столу були оголошені заздалегідь, тобто кожен з учасників мав можливість підготуватись до обговорення. Кожен з учасників круглого столу був забезпечений матеріалами, зокрема: прес-релізом, книгою "Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях та відповідях", інформацією про Форум соціально відповідального бізнесу України та Глобальний договір ООН. За регламентом відкривали круглий стіл представники влади, одним із ключових доповідачів був представник НАДРА БАНКу, до виступу обов'язково запрошувалися представники інших банків, громадських організацій. Наприкінці учасники мали час для неформального спілкування, обміну контактами тощо.
     
     Попередні результати кампанії: За інформацією Регіональної служби зайнятості АР Крим, після проведення круглого столу в м. Сімферополь уже наступного дня було кілька дзвінків: дзвонили з Нацбанку, пропонували спільну адресну допомогу, наприклад, списані комп'ютери можуть надавати в дитячі будинки. Ще один банк запропонував службі зайнятості АР Крим оплатити швейні машини й передати (безкоштовно) для організації роботи потерпілим від торгівлі людьми. Сам Центр зайнятості м. Сімферополя запропонував проведення загальних програм із соціально відповідальними бизнесами. І один з бізнесменів, що займається будівельним бізнесом,
     
     Після проведення круглого столу в Одесі одна із представників державного банку сказала, що, з урахуванням того, що вони є бюджетною організацією, їм важко говорити про благодійні акції й виділення засобів на підтримку яких-небудь проектів. Однак вони можуть піти за прикладом НАДРА БАНКу й теж установити спеціальні урни для збору грошей у відділеннях банку, адже їхній банк має саму розгалужену мережу. Попри те, що багато банків не проявили інтересу до участі в круглих столах, вони зацікавилися темою круглих столів, їх результатами і книгою. Про це свідчать неодноразові звернення до "Форуму соціально відповідального бізнесу України" та прес-клубів від представництв банків з проханням передати їм примірник книги.
     
     Майже в усіх містах представники влади зв‘язувались з прес-клубами, щоб дізнатись про результати круглих столів в інших містах, про досвід владних структур, що брали участь цьому круглому столі, та, можливо, вже створюють інших містах комунікативні органи між владою, бізнесом та громадськістю для підтримки та вирішення соціальних програм. У Кіровограді громадські організації обговорили питання соціальних звітів й запропонували ідею організації конкурсу банків на кращий соціальний звіт. В інших містах звітам не надавали такого значення, це, звичайно, результат інформованості місцевої громади.
     
     Хотілося б відзначити й те, що круглі столи давали можливість у відкритому діалозі згадати про ті соціальні питання, які вимагають рішення. У Львові говорили про необладнані світлофори й дорожні переходи для інвалідів, у Донецьку – про те як, наприклад, незрячим можна користуватися багатьма послугами, наприклад, банкоматами. Тож, круглі столи надавали також непогані ідеї для подальших соціальних програм.
     
     Перспективи: З метою закріплення результатів проведених круглих столів представникам банків, що підтримують ідею та впроваджують принципи соціально відповідального бізнесу, потрібно системно, послідовно та широко інформувати громаду і владу про свою соціально відповідальну діяльність. Крім того, в разі встановлення контактів з будь-якими громадськими організаціями, журналістами, владними структурами важливо продовжувати контактувати, адже, вони складають впливову частину місцевих громад. Було б доречним проводити в подальшому різноманітні комунікативні заходи із залученням преси, громадськості, влади та інших бізнесових кіл. Важливо практикувати також виїзні засідання або влаштовувати їх на місцях через філії банків, іноді з залученням представників Центральних управлінь банків.
     
     Автор - Олена Пугач, Українська ліга зі зв'язків із громадськістю www.prschool.kiev.ua
     

Вікторія Талашкевич
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ