На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 29 сентября 2022
Посетителей: 274679   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
СТАТЬИ

Тамара Азарова

Технологія оцінки соціальних програм та проектів

    
     1.4. Професійні вміння й психологічні якості, необхідні для оцінки програм і проектів
     
     Фахівці з оцінки соціальних проектів і програм повинні мати професійно важливі вміння й психологічні якості, необхідні для успішної аналітичної діяльності.
     Насамперед , для оцінки проектної діяльності фахівець повинен мати відповідний рівень компетенції, тобто він повинен мати певну систему професійних знань, умінь і навичок.
     Фундамент підготовленості до оцінки програм і проектів становлять соціальні науки: соціологія, економіка, політологія, менеджмент. Непогано, якщо фахівець має знання в області бухгалтерського обліку й фінансового аудита, які він може використати як інструмент для одержання даних про витрати, передбачені проектною діяльністю. Аналізуючи програми і проекти, необхідно чітко уявляти стан справ у державному секторі, а також вивчити специфіку діяльності НДО.
     До числа спеціальних вмінь і навичок у першу чергу варто віднести володіння методами соціологічного дослідження й математичної статистики, користування комп’ютером. Важливі для того, хто перевіряє, й такі психологічні якості, як комунікабельність, спостережливість, критичність мислення, аналітичні здатності, розвинена мова.
     Для ефективної організації оцінки проектної діяльності необхідно знати структуру оціночної діяльності, її основні компоненти, необхідні дії, професійно важливі вміння й психологічні якості необхідні для її реалізації.
     Таблиця 3. Професійні вміння й психологічні якості, необхідні для оцінки проектної діяльності (№ - строка / графа)
     1/1 Етап оціночної діяльності
     1/2 Професійні знання, навички та психологічні якості
     2/1 Вибір проблеми
     2/2 знання поточного стану справ в державному секторі, в НГО; знання типології проблем; уміння користуватися бібліотеками, Інтернет і базами даних; аналіз тенденцій розвитку суспільства; Вибір найбільш актуальних проблем для оцінки; розробка індикаторів вивчення проблеми; формулювання цілей аналізу; спостережливість; швидка орієнтація в обстановці, гнучкість поведінки; визначення об'єкту оцінки, формулювання гіпотези.
     
     3/1 Планування оціночної діяльності
     3/2 проектування своїх дій і дій учасників групи по оцінці проектів; визначення об'єкту оцінки, формулювання гіпотези; розробка критеріїв оцінки; складання графіка роботи по оцінці.
     
     4/1 Сбір фактичного матеріалу
     4/2 спостережливість, розуміння психічного стану людей, колективу в цілому; уміння отримувати зворотну інформацію про ступінь задоволення потреб цільової групи, а також співробітників; встановлення правильних взаємин з тими, хто надає інформацію; знання джерел і володіння методами збору даних (інтерв'ю, анкети, фокус групи, спостереження за людьми, вивчення фізичних об'єктів, використання документів).
     
     5/1 Аналіз отриманих даних
     5/2 аналіз даних з метою пояснення і оцінки (кількісний аналіз статистичних даних, якісний аналіз інтерв'ю і документів, об'єднання кількісного і якісного аналізів); критична оцінка достоїнств і недоліків проектної діяльності; виявлення відхилень результатів від поставленої мети; аналіз причин цих відхилень; проектування заходів по усуненню цих причин.
     
     6/1 Складання звіту
     6/2 знання критеріїв якісного звіту (об'єктивність, надійність і достовірність, доступність, зрозумілість); знання структури звіту. уміння структурувати факти, висновки, рекомендації. знання комп'ютера (редакторські програми, таблиці); уміння грамотно писати на відповідній мові.
     
     7/1 Ознайомлення с результатами оцінки.
     7/2 уміння робити усні презентації.
     
     Повну версію посібника можна отримати безкоштовно, надіславши лист-запит на бланку організації, завіреному печаткою організації на адресу:
     ІСКМ, а/с 4/30, м. Кіровоград, 25006
     

22 июня 2007 года.


Рейтинг статьи:   (4,0)
12345


ОТЗЫВЫ


НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ