На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Понедельник 16 сентября 2019
Посетителей: 211358   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Конкурс "ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ПІДТРИМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ"

12-03-2004.
    
     Мета конкурсу — сприяти реалізації громадських ініціатив, що спрямовані на підтримку процесу реформування пенітенціарної системи в Україні, її гуманізації, узгодженості з міжнародними стандартами і документами про права людини.
     Учасники конкурсу: неурядові організації. Подані на конкурс проекти можуть передбачати співпрацю з державними установами і службами, зокрема, навчальними, культурно-освітніми, молодіжними, медичними, соціального захисту, зайнятості, тощо.
     Перевагу буде надано проектам, що подані кількома організаціями, отримали згоду Державного департаменту України з питань виконання покарань чи його регіональних управлінь на виконання проекту в пенітенціарних установах, а також спрямовані на системне вирішення комплексу завдань реформування пенітенціарної системи і ресоціалізації засуджених осіб.
     Пріоритети конкурсу:
     • забезпечення громадського контролю за діяльністю пенітенціарних установ; створення спостережних комісій і громадських піклувальних рад при органах і установах виконання покарань;
     • сприяння практичному застосуванню персоналом установ виконання покарань міжнародних стандартів у галузі пенітенціарної діяльності, покращання механізму захисту прав затриманих та ув’язнених осіб;
     • соціальне партнерство між громадськими організаціями, органами влади і державними установами у здійсненні пенітенціарної реформи;
     • запровадження комплексних програм ресоціалізації різних категорій засуджених (неповнолітніх, жінок, наркоманів, інвалідів, тощо); надання засудженим соціальної, правової, психологічної, корекційної і медичної допомоги;
     • залучення недержавних організації до роботи з комплексної підготовки засуджених до звільнення та зі звільненими особами;
     • підтримка діяльності центрів соціальної адаптації для звільнених із місць позбавлення волі (надання систематичної консультативної та соціальної допомоги, освітньої та професійної підготовки, працевлаштування);
     Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
     Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту — 8 000 доларів США.
     Проекти, що передбачають комплексний підхід до вирішення пенітенціарних проблем і перспективний розвиток ідей, запропонованих проектом, можуть отримати ґрант до 12 000 доларів США.
     Останній термін подання проектів — 30 квітня 2004 року.
     Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 15 червня 2004 року.
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2019 ЦПТИ, ИСКМ