На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Понедельник 16 сентября 2019
Посетителей: 211357   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Новий конкурс проектів від Європейської Комісії

22-09-2004.
    
     Європейська Комісія оголошує новий конкурс проектів у рамках Програми Європейського союзу “Європейська ініціатива з розвитку демократії та захисту прав людини”. Специфічні цілі та пріоритети програми для України на 2002-2004 роки:
     • покращення доступу до правосуддя;
     • моніторинг та підготовка звітів у галузі захисту прав людини, адвокасі;
     • удосконалення системи верховенства права та юридичних засад захисту прав людини.
     Теми для написання проектів:
     1. Покращення доступу до правосуддя, наприклад: Впровадження чи покращення юридичної допомоги жертвам порушень прав людини. Впровадження чи покращення захисту та опіки жертв порушень прав людини. Розвиток прав людини та/чи доступу до правосуддя людей з особливими потребами.
     2. Моніторинг та підготовка звітів у галузі захисту прав людини, адвокасі, наприклад: Покращення усвідомлення населенням прав людини та можливості правових дій для захисту їхніх прав. Посилення можливостей локальних НУО та інших причетних в поглибленні правосвідомості населення, у тому числі через розвиток мереж місцевих експертиз дотримання прав людини. Розвиток можливостей посадових осіб, особливо локального рівня щодо захисту та поширення прав людини. Поширення практичного застосування принципу рівних можливостей.
     3. Удосконалення системи верховенства права та юридичних засад захисту прав людини, наприклад: Підвищення здатності посадових осіб у правоохоронних органах діяти в рамках дотримання прав людини. Підтримка впровадження законодавства з прав людини. Посилення внеску НУО у впровадження державної політики, що стосується прав людини.
     Братимуться до уваги також такі теми, що не є пріоритетними, але однаково важливі – забезпечення гендерної рівності та прав жінок та забезпечення прав дітей.
     Підтримуватимуться наступні види діяльності:
     - Кампанії з підвищення громадської свідомості.
     - Тренінги.
     - Розробка рекомендацій стосовно політики чи законодавства.
     - Пропаганда діяльності законодавчих органів.
     - Діяльність, спрямована на підтримку НУО: створення та підтримка мереж та партнерств; тренінги, особливо з підвищення здатності працівників НУО діяти ефективно (наприклад, тренінги з адвокатування чи пошуку фактів); впровадження новітніх підходів до прав людини та демократичної роботи).
     - Підтримання контактів, консультації та дискусії між різними зацікавленими сторонами.
     - Організація конференцій, семінарів та тренінгів. Однак фінансуватись будуть лише ті конференції, які є частиною ширшого спектру діяльності, здійснюваної в рамках проекту. Підготовка до конференцій та друк матеріалів до них самі по собі не означають “ширшої діяльності”.
     - Організація ініціативних груп.
     - Адвокатування.
     - Дослідження громадської думки.
     - Групи консультування громадян тощо.
     Види діяльності, що не фінансуватимуться в рамках цього конкурсу: індивідуальне спонсорство для участі у семінарах, конференціях, конгресах тощо; оплата за індивідуальне навчання чи участь у тренінгових програмах; проекти, що підтримують окремі політичні партії; основне фінансування аплікантів або їх партнерів; витрати на будівництво та офіси; фінансування недостач та накопичення вкладів.
     Загальна сума коштів, що виділені на виконання проектів у рамках Європейської ініціативи з розвитку демократії та захисту прав людини, складає 990,000 євро. Грантодавці залишають за собою право не використовувати зазначену суму повністю. Мінімальна сума гранту на виконання проекту – 20,000 євро. Максимальна сума гранту на виконання проекту – 100,000 євро. Грант не може складати менше, ніж 50% необхідної для виконання проекту суми. Грант не повинен перевищувати 90% необхідної для виконання проекту коштів. Максимальна тривалість проекту – 36 місяців.
     Вимоги до організацій-аплікантів:
     - бути неприбутковою;
     - бути неурядовою;
     - мати штаб-квартиру в Україні;
     - бути безпосередньо відповідальною за виконання проекту, а не слугувати посередником;
     - мати стабільні і достатні джерела фінансування, щоб бути у змозі забезпечити нормальну діяльність організації протягом виконання проекту, і, якщо необхідно, взяти участь в його фінансуванні;
     - мати достатній досвід і здатність продемонструвати свою спроможність здійснювати ширшу діяльність, порівняно із проектом, на який запрошується фінансування.
     Увага! До розгляду приймаються аплікаційні форми, подані виключно англійською мовою. Не приймаються заявки, заповнені від руки. Прохання надсилати заявки рекомендованим листом, експрес-поштою або через кур’єра за адресою: Head of Contracts and Finance Andre Quirynen European Union Delegation of the European Commission 10 Kruhlo-Universytetska St., Kyiv, Ukraine 01024
     До оригіналу заявки необхідно додати 3 копії та електронний варіант на дискеті. Дискета повинна містити 3 файли (додаток А, В та С). На конверті зазначте реєстраційний номер оголошення про Конкурс, повне ім’я апліката, адресу організації та слова “Not to open before the opening session”(“не відкривати раніше встановленої дати”) англійською та українською мовами.
     Остання дата подання аплікаційних форм
     – 17.00 (за Київським часом) 25 жовтня 2004 року.
     Повний довідник для аплікантів, де зазначено всю додаткову інформацію, можна отримати за адресою: 01024, Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10; тел.: (044) 462 0010; або на Інтернет-сайті http://www.delukr.cec.eu.int" TARGET="_blank">http://www.delukr.cec.eu.int. Запитання можна надсилати не пізніше 21 дня до дати закінчення прийому заявок, чітко зазначивши тему запитання, - факсом: (044) 462 0920 або на електронну адресу Andre.Quirynen@cec.eu.int. Відповідь надійде не пізніше, ніж за 11 днів до дати закінчення прийому заявок. Запитання, що можуть бути цікавими іншим аплікатам, розміщуватимуться на Інтернет- сайті http://www.delukr.cec.eu.int разом з відповідями на них.
     КОНТАКТИ:
     Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі
     01024 Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10
     Тел.: (044) 462 0010 Факс: (044) 462 0920
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2019 ЦПТИ, ИСКМ