На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Суббота 16 января 2021
Посетителей: 233965   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Конкурс “Співпраця громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія”

25-01-2005.
    
     МФВ у межах програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” оголошує конкурс проектів на підтримку тристоронніх громадських ініціатив, спрямованих на розширення співпраці громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія
     Мета конкурсу — поєднати ідеї і зусилля представників громадськості України, Молдови й Румунії для сприяння сталому розвитку регіону в контексті європейської політики сусідства.
     У межах конкурсу буде підтримано проекти, що передбачають міжнародний обмін досвідом у вирішенні важливих суспільних проблем даного регіону, сприяють соціальним новаціям і активізації громадськості.
     Проекти мають плануватися разом із зарубіжними партнерами (по одній організації з кожної країни) як довготривала тристороння ініціатива і виконуватися як на території України, так і в країнах партнерів у форматах семінару, тренінгу, конференції тощо.
     Пріоритети програми:
     • Участь громадськості у формуванні політик (стратегій і планів) для вирішення важливих проблем регіону Україна-Молдова-Румунія в контексті європейської інтеграції;
     • Громадський моніторинг процесів у регіоні, зокрема:
     - виконання міжнародних угод і планів дій,
     - проблеми безпеки (боротьба з тероризмом, подолання конфліктів тощо),
     - проблеми трудової міграції (зокрема, боротьба з торгівлею людьми),
     - моніторинг дотримання прав людини (мігрантів, біженців, меншин тощо),
     - моніторинг відкритості кордонів (візовий режим, корупція на кордонах тощо);
     • Вирішення проблем відкритого і рівного доступу до інформації, підвищення ролі ЗМІ у формуванні образу добрих сусідів та подоланні упереджень і стереотипів;
     • Розвиток полікультурної освіти та орієнтування на європейські соціально-культурні стандарти і світові демократичні цінності (толерантність, права людини, культурна різноманітність тощо);
     • Сприяння міжсекторному партнерству в соціально-економічному розвитку прикордонних територій (розвиток місцевих громад, спільна участь у формуванні регіональних стратегій, створення умов для працевлаштування на місцях тощо);
     • Пошук ефективних шляхів вирішення міжетнічних проблем та проблем ромських громад;
     • Вплив громадськості на вирішення екологічних проблем регіону.
     При виконанні підтриманого Мережевою програмою “Схід-Схід” проекту на території партнера дорожні витрати українським учасникам сплачує програма “Схід-Схід” МФВ.
     Учасники конкурсу — неурядові організації (НУО), освітні та наукові заклади, органи місцевого самоврядування й державного управління прикордонних областей та інші зацікавлені у співпраці інституції та аналітичні центри.
     Критерії оцінки проектів:
     • відповідність пріоритетам конкурсу та принципам програми (встановлення довготривалого міжнародного співробітництва);
     • відповідність місії МФВ — розвиткові відкритого, демократичного суспільства в Україні;
     • чіткість плану реалізації проекту і програми проведення заходу;
     • умотивованість вибору учасників;
     • конкретність і практичність очікуваних результатів;
     • обов‘язкова наявність додаткових джерел фінансування проекту або власного внеску організаторів;
     • досвід організації в проведенні міжнародних заходів з відповідної тематики.
     Не підтримуються проекти, що передбачають:
     • світові конгреси і конференції;
     • вузькоспеціалізовані або наукові конференції;
     • зустрічі представників мережі організацій;
     • індивідуальні дослідницькі проекти;
     • мистецькі заходи;
     • окремі переклади і видавничу діяльність;
     • інституційну підтримку і розвиток інфраструктур;
     • комерційну, фінансову або прибуткову діяльність.
     Бюджет конкурсу відкритий.
     Останній термін подання проектів — 31 березня 2005 року (до початку реалізації проекту має залишатися мінімум 10 тижнів).
     МФВ офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, котрий надсилає аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції.
     Про результати розгляду проектів аплікантів повідомлять письмово після рішення Експертної Ради МФВ і Дирекції Програми в Інституті Відкритого Суспільства.
     Зверніть увагу:
     • для участі у конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму особливого зразка українською та англійською мовами;
     • проект потрібно подати у двох примірниках українською мовою та один примірник англійською в друкованому вигляді (з печаткою організації та підписом організатора проекту) та в електронній версії обома мовами;
     • подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються;
     • остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає;
     • причини відмови у підтримці проекту не повідомляються;
     • МФВ не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним особам.
     Проекти надсилати поштою або приносити за адресою:
     Відділ управління проектами,
     Конкурс “Співпраця громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія”,
     Міжнародний фонд “Відродження”
     Бехтерєвський провулок, 13-а
     04053, м. Київ.
     Аплікаційну форму та додаткову інформацію можна отримати:
     • на веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua
     • в офісі МФВ за адресою: Київ, Бехтерєвський провулок, 13-а
     Контактні особи:Тетяна Кухаренко, менеджерка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
     Ел. пошта: kukharenko@irf.kiev.ua
     Олеся Бондар, асистентка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
     Ел. пошта: east-east@irf.kiev.ua
     тел: (044) 461 9500, факс: (044) 216 0166
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2021 ЦПТИ, ИСКМ