На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Среда 3 марта 2021
Посетителей: 236230   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

ФОНД РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

28-02-2005.
    
     МЕТА ПРОГРАМИ
     Фонд розвитку ЗМІ адмініструється Відділом преси, освіти та культури Посольства США. Мета фонду – підтримка розвитку вільних та незалежних засобів масової інформації в Україні і надання широкого спектру допомоги українським журналістам та неурядовим організаціям, шо займаються розвитком ЗМІ. Кінцевого терміну подачі заявок немає.
     ГОЛОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ
     • Гранти надаються виключно українським зареєстрованим організаціям. Американські та іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою.
     • Приватні засоби масової інформації – друковані, радіо, ТБ чи електронні – можуть подавати заявки на отримання фінансування. Представники українських державних ЗМІ загалом фінансуванню не підлягають. Неурядові організації також можуть подаватися на отримання гранту, якщо їх проекти спрямовані на підтримку розвитку українських ЗМІ.
     • Тривалість проекту не має перевищувати одного року. Витрати по проекту не можуть розпочатися раніше підписання грантової угоди. Кошти, витрачені до офіційної дати початку проекту не будуть відшкодовуватися.
     • У проекті повинна бути чітко вказана мета. Результати повинні бути конкретними та реальними. Необхідно вказати кінцевий термін завершення проекту. У заявці необхідно пояснити, як корисні результати проекту продовжаться після завершення дії гранту.
     ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ
     1. Вдосконалення законодавчих, адміністративних та податкових умов, у яких працюють українські мас медіа.
     • Надання ресурсів для кваліфікованих юридичних консультацій та представлень, для експертної допомоги і порад в питаннях задоволення вимог українських податкових та інших державних органів;
     • Надання допомоги українським законодавцям та представникам уряду у вдосконаленні законодавства в сфері мас медіа, включаючи допомогу, направлену на те, щоб зробити регулятивні процеси прозорими та відповідними вимогам політичної та економічної реформи в Україні;
     • Організація професійних обмінів та семінарів для українських суддів та урядовців, які виносять юридичні рішення, стосовно засобів масової інформації або наглядають за ними.
     2. Розширення використання мережі Інтернет, як джерела новин та інформації.
     • Відкриття нових та оновлення існуючих інформаційних веб-сайтів, а, також покриття витрат на доступ в онлайн;
     • Забезпечення інтернет-підготовки журналістів і персоналу;
     • Заохочення бізнес та медіа партнерства в галузі розвитку інформаційних сайтів.
     3. Підвищення професійних стандартів серед журналістів.
     • Надання індивідуальних грантів на поїздки журналістів на конференції або для висвітлення тем про розвиток засобів масової інформації, прозорість та громадянське суспільство в Європі та Північній Америці;
     • Встановлення тісних контактів між ЗМІ України та США з кінцевою метою створення сталих партнерств та інших форм співпраці;
     • Підвищення якості журналістської освіти в Україні шляхом надання підтримки факультетам журналістики у вищих учбових закладах, стажування студентів у мас медійних організаціях, заснування студентських друкованих органів, веб-сайтів та ефірних випусків;
     • Організація семінарів та круглих столів для журналістів на теми розвитку
     мас медіа;
     • Надання доступу до інформації стосовно європейських та північно-американських ЗМІ шляхом публікацій та розповсюдження матеріалів українською та російською мовами.
     4. Підтримка можливостей українських ЗМІ до вільного і незалежного існування.
     • Надання інституційної підтримки неурядовим організаціям, що сприяють свободі та прозорості мас медіа;
     • Сприяння доступу українських медіа організацій до малих кредитів;
     • Сприяння розвитку ключових спеціалізацій у журналістиці, включаючи бізнес та економічну журналістику, журналістське розслідування.
     СУМИ ГРАНТІВ
     Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 доларів США, середні суми грантів, затверджених до фінансування, становлять від 5,000 до 15,000 доларів США. Гранти на індивідуальні поїздки журналістів для участі у конференціях, семінарах та інших професійних обмінах становлять від 1,000 до 3,000 доларів США. Як правило, такі заявки включають фінансування з додаткового джерела.
     Деякі типові види діяльності, що підлягають фінансуванню, охоплюють, але не обмежуються наступними заходами:
     1. Розширення програм новин та інформаційного програмування.
     2. Широкий доступ української громадськості до новин та інформації у Інтернеті.
     3. Професійне навчання.
     Деякі типові види діяльності, що НЕ підлягають фінансуванню:
     1. Гранти засобам масової інформації, що підтримують певні партії у виборчій кампанії;
     2. Проекти надання соціальної допомоги;
     3. Стартова підтримка новоствореним організаціям;
     4. Поточні витрати організації та ремонтні послуги;
     5. Придбання меблів та аксесуарів для оздоблення офісного приміщення;
     6. Придбання автомобілів;
     7. Створення різного роду центрів (якщо їх створення не є складовою частиною більшого проекту);
     8. Оплата закінченої діяльності/проекту;
     9. Стипендії;
     10. Гранти іноземним громадянам/доповідачам чи закордонним організаціям;
     11. Проведення медичних та психологічних досліджень/клінічних експериментів;
     12. Надання медичних послуг;
     13. Презентації заходів культури та відпочинку, клуби культурного напрямку, фестивалі;
     14. Мовні курси;
     15. Витрати на розважальні заходи (фуршети, церемонії, алкогольні напої, вечірки, екскурсії, і т.п.)
     КОМЕНТАРІ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ
     • Проект повинен бути написаний українською та англійською мовами.
     • Заявки необхідно заповнювати у формі «Заявки на одержання фінансування» та подавати електронну версію. Форма заявки знаходиться на веб-сторінках: http://usembassy.kiev.ua/infocentral_mediafund_inf_eng.html (English) http://usembassy.kiev.ua/infocentral_mediafund_inf_ukr.html (Ukrainian)
     • Кошториси необхідно подавати у програмі Майкрософт Ексел, використовуючи нижче наведений приклад;
     • Загальний обсяг проекту не повинен перевищувати 5-ти друкованих сторінок; розмір шрифту 12;
     • До заявки необхідно додати графік подій, запланованих в рамках проекту;
     • У проекті, де плануються публікації, вкажіть цільову аудиторію, зміст публікацій та яким чином вони будуть розповсюджуватись;
     • Зазначте чому даний проект є важливим, на які групи цільової аудиторії він матиме безпосередній вплив і що він може потенційно змінити на регіональному та національному рівнях.;
     ДОДАТКИ
     Просимо додати до пакету матеріалів наступну інформацію:
     1. Копії свідоцтв про реєстрацію організації
     2. Примірник останнього річного звіту, якщо такий наявний.
     3. Інформацію про всі попередні гранти, включно з терміном реалізації проекту, сумою, назвою донорської організації/фонду, темою проекту.
     4. Періодичні видання, які випускає Ваша організація, буклет, якщо такі наявні.
     5. Автобіографії (резюме) головних виконавців проекту.КИЇВ 04050
     ВІДДІЛ ПРЕСИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
     ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ
     ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 4
     КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (044) 490-4026
     ФАКС: (044) 490-4050
     ЗАЯВКИ ТА БЮДЖЕТИ ПОДАВАЙТЕ
     НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ
     MDF@usembassy.kiev.ua
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2021 ЦПТИ, ИСКМ