На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Понедельник 16 сентября 2019
Посетителей: 211357   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” ПРОДОВЖУЄ ПУБЛІКАЦІЮ ОГОЛОШЕНЬ ПРО КОНКУРСИ 2006 РОКУ

07-04-2006.
    
     Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) — найбільша національна благодійна громадська організація в Україні, заснована відомим американським фінансистом і філантропом Джорджем Соросом.
     Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. У 1990-2005 роках Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково–освітнім, просвітницьким закладам, видавництвам ґрантів на суму понад 89 мільйони доларів США. 2006 року МФВ надасть фінансову підтримку на суму до 7 мільйонів доларів США на проекти, що сприяють розвиткові європейської інтеграції, посиленню впливу громадянського суспільства та його контролю за владою, системі громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в Україні, проведенню пенітенціарної і судової реформ, розвиткові громадської активності національних меншин, реформам у сферах освіти, охорони здоров'я, видавничій справі, проведенню справедливих та чесних виборів тощо.
     У МЕЖАХ ПРОГРАМИ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
     Мета програми “Верховенство права” — підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини та її основних свобод, реформу системи судочинства, гуманізацію кримінальної юстиції й пенітенціарної системи, утверджуючи принципи верховенства права у правовій системі України.
     КОНКУРС “ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ”
     Мета конкурсу — підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на захист і забезпечення прав та законних інтересів осіб, що мають психічні розлади.
     Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації.
     Пріоритети конкурсу:
     · комплексні дії судового та позасудового характеру, спрямовані на запобігання порушенню прав осіб, що страждають на психічні розлади;
     · проведення тематичних моніторингів дотримання прав осіб, що страждають на психічні розлади;
     · аналіз дотримання гарантій свободи від катувань і жорстокого поводження, права на свободу і особисту недоторканість відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і головних свобод та практики її застосування Європейським судом з прав людини;
     · аналіз судової практики щодо направлення осіб на примусове лікування у закладах психіатричної допомоги.
     Умови конкурсу:
     · проекти, що передбачають діяльність аналітичного характеру, повинні містити механізми поширення інформації про результати проведеної роботи, вироблення практичних рекомендацій та плану заходів, спрямованих на їх запровадження;
     · проекти повинні містити збір та аналіз інформації з обраної тематики, її поширення, визначення шляхів покращення ситуації, надання правової допомоги у конкретних випадках;
     · тематика моніторингів цільової групи конкурсу повинна охоплювати дотримання таких прав як повага до приватного життя, доступ до інформації, право на справедливий суд, право на свободу і особисту недоторканість, свобода релігій, право власності, тощо;
     · правопросвітницька діяльність за поданими проектами повинна поєднуватися з практичними діями: правовими, експертними, консультативною допомогою, тощо.
     Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США
     Останній термін подання проектів — 12 травня 2006 року
     Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 12 червня 2006 року
     КОНКУРС “ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДОСУДОВИХ ЗАТРИМАНЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЗАТРИМАНИХ”
     Мета конкурсу — забезпечення захисту прав затриманих осіб, надання їм правової допомоги, раціоналізація застосування судами запобіжних заходів.
     Учасники конкурсу: недержавні неприбуткові організації, що займаються окресленою конкурсом проблематикою чи виявили зацікавленість й мають ініціативи щодо її розв’язання.
     Пріоритети конкурсу:
     · моніторинг судових рішень щодо застосування досудових затримань та вироблення рекомендацій стосовно ширшого впровадження альтернативних запобіжних заходів (застава, підписка про невиїзд, звільнення під нагляд тощо);
     · розробка та проведення навчально-тренінгових програм для суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів щодо раціоналізації практики застосування досудових затримань;
     · запровадження ефективних механізмів з надання правової допомоги затриманим особам (зокрема, неповнолітнім) з моменту фактичного затримання до обрання запобіжного заходу.
     Зверніть увагу!
     Перевагу буде надано проектам від тих організацій, що мають попередній досвід роботи, а також підтримку своїх ініціатив з боку органів судової влади, і реалізуються у співпраці між організаціями на території різних регіонів України.
     Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту — 12 000 доларів США
     Останній термін подання проектів — 8 травня 2006 року
     Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 5 червня 2006 року
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2019 ЦПТИ, ИСКМ