На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 29 сентября 2022
Посетителей: 274679   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Грантова програма для засобів масової інформації Проведення конкурсу на кращі журналістські розслідування!

11-05-2007.
    
     Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» оголошує конкурс на підготовку та проведення конкурсу на кращі журналістські розслідування з питань корупції в Україні. До участі у конкурсі запрошуються організацій громадянського суспільства, організації та бізнес-компанії, що сприяють розвитку ЗМІ та незалежної журналістики, PR агенції, засоби масової інформації та/або коаліції/партнерства цих організацій.
     Проект «Гідна Україна» виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation). Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів: 1) підтримка представництва та захисту громадських інтересів, 2) журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації, 3) моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства.
     Завданням конкурсу є сприяння підвищенню зацікавленості журналістів та ЗМІ у проведенні журналістських розслідувань, підготовці та випуску матеріалів з питань корупції в Україні.
     Опис робіт. Грант буде надано організації або коаліції/партнерству організацій, що буде спроможна підготувати та провести на обласному та національному рівнях конкурс на кращі журналістські розслідування з питань корупції в Україні.
     Конкурс на обласному рівні повинен бути проведений серед журналістів в усіх областях України та АР Крим в таких номінаціях:
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, розміщене на місцевому/обласному телебаченні,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в місцевій/обласній пресі,
     o краща антикорупційна програма на місцевому/обласному телебаченні,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в комунальних ЗМІ.
     Конкурс на національному рівні повинен бути проведений серед:
     1. Переможців обласних конкурсів в таких номінаціях:
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, розміщене на місцевому/обласному телебаченні,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в місцевій/обласній пресі,
     o краща антикорупційна програма на місцевому/обласному телебаченні,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в комунальних ЗМІ.
     2. Журналістів національних засобів масової інформації в номінаціях:
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, розміщене на національному телебаченні,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в національній пресі,
     o краща антикорупційна програма на національному телебаченні.
     3. Журналістів місцевих/обласних/національних засобів масової інформації в номінаціях:
     o кращий антикорупційний блог в мережі Інтернет,
     o краще журналістське розслідування з питань корупції, розміщене в мережі Інтернет.
     Журналістські розслідування з питань корупції, що подаватимуться на конкурс, повинні бути надруковані / надані в ефір протягом березня 2006р. - липня 2007р.
     Очікується, що проведення церемоній нагородження переможців обласних конкурсів відбудеться протягом жовтня 2007 року, проведення церемонії нагородження переможців національного конкурсу - в листопаді 2007 року.
     По завершенні конкурсу обрана організація має надрукувати збірку матеріалів трьох (3) переможців національного конкурсу в номінації «Краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в національній пресі» та трьох (3) переможців обласних конкурсів в номінаціях: «Краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в місцевій/обласній пресі», «Краще журналістське розслідування з питань корупції, опубліковане в комунальних ЗМІ», «Краще журналістське розслідування з питань корупції, розміщене в мережі Інтернет». Перевага при відборі надаватиметься пропозиціям від організацій, які подані у співпраці/партнерстві з національними організаціями, які сприяють розвитку ЗМІ та незалежної журналістики. Очікується, що обрана організація залучить до підготовки та проведення конкурсу бізнес-компанії, які будуть спонсорами проведення конкурсу та нагородження його переможців.
     Конкурс на кращі журналістські розслідування щодо корупції такого масштабу в Україні проводиться вперше. В 2008р. планується проведення ще одного такого конкурсу.
     Термін виконання проекту: червень – листопад 2007 р. (з можливим подовженням терміну). Максимальний розмір гранту: до 100 000 дол. США. Організація повинна зробити власний внесок у підготовку та проведення конкурсу (в грошовій чи іншій формі) у розмірі не менше 15% загальної вартості проекту. Пакет документів, які необхідно надати складається з 1) проектної заявки, 2) кошторису та 3) додатків. Документи на конкурс мають бути надані в роздрукованому (2 примірники) та електронному (на CD-ROM) вигляді. Форма проектної заявки. Організації, які подаються на конкурс, повинні надати в довільній формі таку інформацію:
      Загальна інформація про організацію: назва організації, керівник організації, адреса, телефон, факс, електронна пошта, керівник проекту.
      Загальна інформація про проект: назва проекту, тривалість проекту, загальна вартість проекту (в дол. США), очікуване фінансування від проекту «Гідна Україна» (в дол. США), власний внесок організації, інші джерела фінансування.
      Досвід попередньої діяльності та спроможність виконати проект: досвід та спроможність організації підготувати та провести конкурс на кращі журналістські розслідування; досвід співробітництва з ЗМІ (за останні 3 роки).
      Стратегія та план виконання проекту, включно з:
      детальним планом проведення інформаційної кампанії щодо проведення конкурсу та планом залучення до участі у конкурсі журналістів на обласному (включно з сільським та районним) та національному рівнях;
      попереднім переліком членів журі, який може включати відомих журналістів та експертів з проведення журналістських розслідувань;
      критеріями відбору кращих журналістських розслідувань;
      попереднім переліком призів для переможців конкурсу на обласному та національному рівнях;
      попереднім сценарієм офіційної церемонії нагородження переможців на обласному та національному рівнях;
      попереднім описом та планом проведення кампанії поінформування громадськості на обласному та національному рівнях про результати конкурсу на обласному та національному рівнях.
      Персонал та управління проектом: інформація про склад та кваліфікацію співробітників та експертів, які будуть залучені до виконання проекту, розподіл їх обов’язків в рамках проекту та рівень їх зайнятості в проекті (їх детальні резюме повинні бути надані у додатках до проектної заявки).
      Кошторис та пояснювальна записка із обґрунтуванням та поясненням статей кошторису.
     Проектні заявки повинні бути подані в форматі MSWord (шрифт - Times New Roman, розмір – 12, один інтервал між рядками) та не повинні перевищувати 10 сторінок. Кошторис має бути поданий у форматі MS Excel.
     Додатки:
      Короткі резюме ключових осіб, залучених до виконання проекту.
      Копія Свідоцтва про реєстрацію організації (нотаріальне засвідчення необов’язково).
      Копія сторінок Статуту організації, де вказано мету, завдання та основні види діяльності організації.
      Декларація про співпрацю (тільки для коаліції/партнерств організацій)
     Вимоги до організацій, які можуть брати участь у конкурсі. Організації повинні бути офіційно зареєстровані в Україні та здійснювати свою діяльність на території України; вони повинні засвідчити спроможність та уміння з підготовки та проведення подібних конкурсів в Україні.
     Останній термін подання документів: 25 травня 2007р. до 17:00 за київським часом.
     Адреса для подання документів: Проект «Гідна Україна», вул. Московська 46/2, кв. 176, м. Київ 01015. Контактна особа: Володимир Гнат, Менеджер програми грантів, тел. (044) 288 58 38, e-mail: vhnat@pace.org.ua
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ