На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 29 сентября 2022
Посетителей: 274679   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Грантова програма для засобів масової інформації "Навчання журналістів проведенню журналістських розслідувань з питань корупції"!

11-05-2007.
    
     Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» оголошує конкурс на підготовку та проведення серії навчальних семінарів та консультацій для журналістів з проведення журналістських розслідувань та висвітлення в ЗМІ питань корупції в Україні. До участі у конкурсі запрошуються організації, що сприяють розвитку ЗМІ та незалежної журналістики та/або коаліції/партнерства цих організацій.
     
     Проект «Гідна Україна» виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation). Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів: 1) підтримка представництва та захисту громадських інтересів, 2) журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації, 3) моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства.
     
     Завданням конкурсу є покращення знань та вмінь журналістів з проведення журналістських розслідувань з питань корупції та висвітлення в ЗМІ питань щодо корупції в Україні.
     
     Опис робіт: Грант буде надано організації або коаліції/партнерству організацій, що буде спроможна надати наступні послуги:
     
     1. Проведення серії начальних семінарів для журналістів з питань підготовки та проведення журналістських розслідувань з питань корупції
     Очікується, що обрана організація підготує та проведе дев’ять (9) однакових за змістом навчальних семінарів початкового рівня з питань підготовки та проведення журналістських розслідувань в обраних організацією містах України. Кожний семінар повинен бути проведений в іншому місті України для щонайменше 20 журналістів. До участі у семінарі повинні бути запрошені журналісти, які представляють друковані, телевізійні, радіо та Інтернет ЗМІ з різних регіонів України.
     
     Питання, які мають бути розкриті під час навчального семінару:
     • визначення, види та прояви корупції в різних сферах суспільного життя, цілі та інструменти реалізації антикорупційних ініціатив;
     • ключові засади підготовки та проведення журналістських розслідувань, зокрема щодо випадків корупції та при здійсненні моніторингу діяльності органів влади;
     • методи та інструменти подолання труднощів у зборі фактів, визначенні теми розслідування, отриманні доступу до інформації;
     • етичні засади при здійсненні розслідувань, відносини зі спонсорами/замовниками розслідувань;
     • юридичні засади проведення журналістських розслідувань з питань корупції та законодавчі акти, які впливають на підготовку та проведення розслідувань;
     • забезпечення безпеки журналістів під час проведення розслідувань з питань корупції;
     • методи та інструменти збору, аналізу та поєднання фактів, написання зрозумілих та переконливих статей;
     • командна робота та ефективне використання людських ресурсів як вирішальний фактор у здійсненні журналістських розслідувань;
     • практичний досвід українських журналістів.
     
     Організація, яка подається заявку на конкурс, повинна розробити критерії та процедуру відбору учасників навчальних семінарів. Навчальні семінари повинні бути проведені протягом червня-липня 2007 року.
     
     
     2. Надання консультацій учасникам навчальних семінарів після їх завершення
     Відібрана організація має надавати консультації учасникам навчальних семінарів з питань, пов’язаних з проведенням ними власних журналістських розслідувань щодо корупції, впродовж 4 місяців після завершення навчальних семінарів. Організація має розробити план надання таких консультацій учасникам тренінгу та здійснювати реєстрацію отриманих запитів та наданих консультацій.
     
     3. Підготовка посібника з проведення журналістських розслідувань з питань корупції
     По завершенню навчальних семінарів та консультацій та за їх результатами обрана організація має підготувати та опублікувати посібник з проведення журналістських розслідувань з питань корупції накладом не менше 1000 екземплярів. В посібнику повинні бути розкриті юридичні, організаційні та змістовні питання підготовки та проведення журналістських розслідувань з питань корупції.
     
     Термін виконання проекту: червень – грудень 2007 р.
     
     Максимальний розмір гранту: до 65 000 дол. США. Організація повинна зробити власний внесок у підготовку та проведення навчальних семінарів та консультацій (в грошовій чи іншій формі) у розмірі не менше 15% загальної вартості проекту.
     
     Пакет документів, який необхідно надати складається з 1) проектної заявки, 2) кошторису та 3) додатків. Документи на конкурс мають бути надані в роздрукованому (2 примірники) та електронному (на CD-ROM) вигляді.
     
     Форма проектної заявки. Організації, які подаються на конкурс, повинні надати в довільній формі таку інформацію:
     • Загальна інформація про організацію: назва організації, керівник організації, адреса, телефон, факс, електронна пошта, керівник проекту.
     • Загальна інформація про проект: назва проекту, тривалість проекту, загальна вартість проекту (в дол. США), очікуване фінансування від проекту «Гідна Україна» (в дол. США), власний внесок організації, інші джерела фінансування.
     • Досвід попередньої діяльності та спроможність виконати проект: досвід та спроможність організації підготувати та провести навчальні семінари та консультації з підготовки та проведення журналістських розслідувань; досвід співробітництва з ЗМІ (за останні 3 роки).
     • Стратегія та план виконання проекту, включно з:
     • попереднім графіком проведення навчальних семінарів/ тренінгів;
     • програмою навчального семінару/тренінгу;
     • критеріями та процедурою відбору учасників семінарів /тренінгів;
     • попередньою структурою посібника.
     • Персонал та управління проектом: інформація про склад та кваліфікацію співробітників та тренерів, які будуть залучені до виконання проекту, розподіл їх обов’язків в рамках проекту та рівень їх зайнятості в проекті (їх детальні резюме повинні бути надані у додатках до проектної заявки).
     • Кошторис та пояснювальна записка із обґрунтуванням та поясненням статей кошторису.
     
     Проектні заявки повинні бути подані в форматі MSWord (шрифт - Times New Roman, розмір – 12, один інтервал між рядками) та не повинні перевищувати 10 сторінок. Кошторис має бути поданий у форматі MS Excel.
     
     Додатки:
      Короткі резюме співробітників, залучених до виконання проекту.
      Резюме тренерів, залучених до проведення семінарів та консультацій.
      Копія Свідоцтва про реєстрацію організації (нотаріальне засвідчення необов’язково).
      Копія сторінок Статуту організації, де вказано мета, завдання та основні види діяльності організації.
      Декларація про співпрацю (тільки для коаліції/партнерств організацій)
     
     Вимоги до організацій, які можуть брати участь у конкурсі. Організації повинні бути офіційно зареєстровані в Україні та здійснювати свою діяльність на території України; вони повинні засвідчити спроможність та уміння з підготовки та проведення подібних тренінгів та консультацій.
     
     Останній термін подання документів: 16 травня 2007р. до 17:00 за київським часом.
     
     Адреса для подання документів: Проект «Гідна Україна», вул. Московська 46/2, кв. 176, м. Київ 01015. Контактна особа: Володимир Гнат, Менеджер програми грантів, тел. (044) 288 58 38, e-mail: vhnat@pace.org.ua
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ