На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 29 сентября 2022
Посетителей: 274679   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Програма інноваційних грантів "Виготовлення інноваційних інформаційних матеріалів з питань корупції в Україні"!

11-05-2007.
    
     Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» оголошує постійно діючий конкурс на виготовлення інноваційних інформаційних матеріалів з питань корупції в Україні.
     
     До участі у конкурсі запрошуються організації громадянського суспільства, організації та бізнес-компанії, що сприяють розвитку ЗМІ та незалежної журналістики, засоби масової інформації, PR агенції та/або коаліції/партнерства цих організацій.
     
     Проект «Гідна Україна» виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
     
     Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation).
     
     Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів: 1) підтримка представництва та захисту громадських інтересів, 2) журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації, 3) моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства. Завданням конкурсу є надання громадянам України об’єктивної інформації та інформаційних матеріалів щодо стану корупції та протидії корупції в Україні заради зростання їхньої нетерпимості до корупції та їхнього особистого залучення до протидії корупції.
     
     Опис робіт: Гранти будуть надані організаціям або коаліціям/партнерствам організацій, що будуть спроможні виготовити один чи комбінацію декількох таких інноваційних інформаційних матеріалів:
     1. Відео – сюжети (32’) (всього буде підтримано виготовлення не більше 5 різних сюжетів).
     2. Друковані матеріали:
     o Плакати (максимальна кількість 10 000 примірників),
     o Листівки (максимальна кількість 100 000 примірників),
     o Спеціальні випуски газет чи вкладишів до газет (максимальна кількість 500 000 примірників),
     o Наліпки (максимальна кількість 50 000 примірників),
     3. Документальні фільми (всього буде підтримано виготовлення не більше 5 різних фільмів).
     4. Інші інформаційні продукти, які можуть бути запропоновані організацією, що подає проектну заявку.
     Інформаційні матеріали повинні бути розроблені на основі результатів загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні», виконаного проектом «Гідна Україна». Виготовлення інформаційних матеріалів повинно розпочатись одразу після оприлюднення результатів дослідження 22 травня 2007р. та визначення цільових аудиторів та кращих способів донесення інформації. Окремі інформаційні матеріали можуть зосереджуватись на питаннях щодо стану корупції та протидії корупції, які характерні для окремих областей, та місцевій цільовій аудиторії. Більшість інформаційних продуктів повинні бути універсальними та такими, що можуть бути використані в різних областях або на всій території України. Термін виконання проекту: визначається організацією, яка подає проектну заявку, однак не може завершуватись пізніше ніж у грудні 2007р. (з можливим подовженням терміну). Максимальний розмір гранту: визначається організацією, яка подає проектну заявку. Організація повинна зробити власний внесок у виготовлення та поширення інформаційних матеріалів (в грошовій чи іншій формі) у розмірі не менше 15% загальної вартості проекту. Пакет документів, який необхідно надати складається з 1) проектної заявки, 2) кошторису та 3) додатків. Документи на конкурс мають бути надані в роздрукованому (2 примірники) та електронному (на CD-ROM) вигляді. Форма проектної заявки. Організації, які подаються на конкурс, повинні надати в довільній формі таку інформацію:
     • Загальна інформація про організацію: назва організації, керівник організації, адреса, телефон, факс, електронна пошта, керівник проекту.
     • Загальна інформація про проект: назва проекту, тривалість проекту, загальна вартість проекту (в дол. США), очікуване фінансування від проекту «Гідна Україна» (в дол. США), власний внесок організації, інші джерела фінансування.
     • Досвід попередньої діяльності та спроможність виконати проект: досвід та спроможність організації виготовити інноваційні інформаційні матеріали; досвід співробітництва з ЗМІ (за останні 3 роки).
     • Стратегія та план виконання проекту, включно з:
     • коротким описом кожного інформаційного продукту;
     • описом цільової аудиторії та способів розповсюдження кожного інформаційного продукту;
     • описом підходу до визначення впливу на цільову аудиторію кожного інформаційного продукту;
     • Персонал та управління проектом: інформація про склад та кваліфікацію співробітників та консультантів, які будуть залучені до виконання проекту, розподіл їх обов’язків в рамках проекту та рівень їх зайнятості в проекті (їх детальні резюме повинні бути надані у додатках до проектної заявки).
     • Кошторис та пояснювальна записка із обґрунтуванням та поясненням статей кошторису.
     Проектні заявки повинні бути подані в форматі MSWord (шрифт - Times New Roman, розмір – 12, один інтервал між рядками) та не повинні перевищувати 10 сторінок. Кошторис має бути поданий у форматі MS Excel.
     Додатки: Приклади раніше виготовлених матеріалів (друковані матеріал, відеоматеріали, інші). Короткі резюме співробітників та консультантів, залучених до виконання проекту. Копія Свідоцтва про реєстрацію організації (нотаріальне засвідчення необов’язково). Копія сторінок Статуту організації, де вказано мету, завдання та основні види діяльності організації. Декларація про співпрацю (тільки для коаліції/партнерств організацій)
     Вимоги до організацій, які можуть брати участь у конкурсі. Організації повинні бути офіційно зареєстровані в Україні та здійснювати свою діяльність на території України; вони повинні засвідчити спроможність та вміння з виготовлення та розповсюдження інноваційних інформаційних матеріалів. Останній термін подання документів: Організації можуть подавати проектні заявки в будь-який час протягом виконання проекту «Гідна Україна» до 30 числа кожного місяця. Оцінка проектних заявок буде здійснюватись на постійній основі. Адреса для подання документів: Проект «Гідна Україна», вул. Московська 46/2, кв. 176, м. Київ 01015. Контактна особа: Володимир Гнат, Менеджер програми грантів, тел. (044) 288 58 38, e-mail: vhnat@pace.org.ua
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ