На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 11 августа 2022
Посетителей: 272220   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Журналістика цифрового майбутнього!!!

23-08-2008.
    
     Ініціатором та автором ідеї Програми “Журналістика цифрового майбутнього” є Благодійний Фонд “Розвиток України”. Реалізується Програма Могилянською школою журналістики – магістерською програмою з журналістики Національного Університету "Києво-Могилянська академія" (директор Програми – Федченко Є.М., к. політ.н, доцент, виконавчий директор – Дейниченко Р. А., технічний директор – Панін Ю.О.)
     
      Метою цієї програми є навчання молодих журналістів – лідерів ньюзрумів майбутнього – шляхом долучення їх до цифрової культури нових медіа. Це не буде навчання окремо роботі в друкованих медіа, на телебаченні чи радіо, чи на Інтернеті. Ця Програма поєднає усі ці типи медіа – через призму застосування цифрових технологій.
     
     Це буде синтез навичок та новітніх знань у трьох основних сферах:
     •підготовка якісного контенту;
     •врахування інтересів численних та розмаїтих аудиторій;
     •застосування найсучасніших технологій у журналістиці.
     
     Програма журналістського навчання в рамках цієї Програми ґрунтуватися на засадах відмінності від усіх існуючих в Україні пропозицій, а саме:
     •безпрецедентність;
     •інноваційність;
     •найвищий рівень професіоналізму;
     •універсальність;
     •органічне поєднання знань і навичок;
     •використання кращого світового досвіду
     
     Безпрецедентність цієї навчальної Програми на пост-радянському просторі обумовлена фокусом на цифрових технологіях збирання, обробки та розповсюдження інформації. Універсальність Програми полягає в тому, що слухачі матимуть нагоду не лише вдосконалити свої знання та навички у традиційному для них медіа, а працюватимуть у мультиплатформному середовищі, що поєднуватиме традиційні медіа та нові медіа. Це відповідає вимогам часу та запитам аудиторій, підніме рівень знань та навичок учасників, підвищить їх конкурентноздатність на ринку.
     
     Досвід та ресурси Могилянської школи журналістики, а також досвід запрошених закордонних викладачів зможуть наблизити знання та навички учасників програми до найкращих стандартів світової журналістики. Це сприятиме зростанню професіоналізму в українській медіа індустрії та її конкурентноздатності. Кінцевим бенефіціантом процесу підвищення стандартів журналістів буде аудиторія різноманітних українських медіа, яка отримає доступ до якісної та цікавої інформації. Навчання на Програмі є безкоштовним.
     
     Це є програма післядипломної освіти, що виконується академічною установою – Національним Університетом “Києво-Могилянська академія”, але не спрямована на отримання учасниками додаткового ступеня чи кредитів (non-degree/non-credit). Навчання відбуватиметься протягом 10 місяців (жовтень 2008 - липень 2009 року) у вигляді тижневих модулів, кожен з яких присвячений різним аспектам/проблемам вироблення контенту та його розповсюдження серед аудиторій. Робота в рамках кожного модуля поєднуватиме лекційні курси та практичні заняття в мультимедійному ньюзрумі чи телевізійній/радіо студії. Завершується курс навчання на Програмі виконанням кожним учасником індивідуального журналістського проекту, що узагальнює усі отримані знання та навички.
     
     Проект захищається перед спеціальною Комісією у присутності усіх учасників Програми, викладачів та членів Наглядової ради Програми. Слухачі Програми, що виконали усі вимоги поточних модулів, а також підготували та захистили підсумковий індивідуальний журналістський проект, беруть участь у виїзному модулі, де знайомляться з закордонним досвідом використання інтернету, особливостями онлайнових ЗМІ та конвергенції. Після успішного завершення Програми учасники отримують Сертифікат Могилянської школи журналістики.
     
     Учасники програми відбираються Приймальною комісією через відкритий конкурс. Апліканти повинні з 20 серпня по 19 вересня 2008 року надати в Приймальну комісію наступні документи: Заповнену аплікаційну форму, де зазначається рівень освіти апліканта, його досвід та характер медійної діяльності, рівень володіння комп'ютером та рівень знання англійської мови.
     
     Аплікант (якщо він працює на повну зайнятість) повинен надати лист підтримки роботодавця, в якому би зазначалося, що роботодавець не заперечує проти відсутності працівника на робочому місці протягом його перебування на навчанні (на увесь термін навчання – 10 тижнів протягом 10 місяців).
     
     Зразки цифрових творчих доробків (фотографій, аудіо- чи відео доробків, блогів чи сайтів), які би демонстрували зацікавленість апліканта у цифрових технологіях. 20-25 вересня 2008 року відбудеться співбесіда з усіма аплікантами. Початок навчання – 6 жовтня 2008 року!
     
     Аплікаційна форма - ось тут: http://www.dfj.org.ua
     
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ