На главную страницу


Проект ЦПТИ и ИСКМ "Третий сектор и четвертая власть"
  Четверг 11 августа 2022
Посетителей: 272221   
Наш e-mail
ЛОГИН
Логин

Пароль

Вспомнить пароль
Регистрация
ОПРОС
Наскільки прозорою є процедура прийняття місцевих бюджетів?
Прозорою
Швидше прозорою ніж не прозорою
Важко віповісти
Швидше не прозорою ніж прозорою
Не прозорою


РЕКЛАМА
 
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО

НОВОСТИ НГО

Тендер на проведення серії мобілізаційних (фандрейзингових) кампаній

05-04-2011.
    
     Тендер на проведення серії мобілізаційних (фандрейзингових) кампаній за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури» Інституту соціокультурного менеджменту
     
     Оголошується тендер на проведення серії мобілізаційних (фандрейзингових) кампаній за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури» Інституту соціокультурного менеджменту.
     Мобілізаційні (фандрейзингові) кампанії мають бути проведені протягом 10 місяців (орієнтовно червень 2011- березень 2012 року) не менше ніж у 5-ти регіонах України.
     Одним із компонентів мобілізаційних кампаній може бути проведення тренінгів «Методологія і методика проведення фандрейзингової кампанії» (не менше ніж у 5-ти регіонах України, не менше 20 учасників тренінгів, всього не менше 100 учасників тренінгів).
     
     Мета фандрейзингових кампаній: Надати інформаційну, консультаційну і фінансову підтримку творчим колективам, громадським і благодійним організаціям в проведенні благодійних концертів, вистав, виставок, гастролей, метою яких є збір пожертв та надання благодійної допомоги вразливим категоріям громадян, які найбільше постраждали від кризи.
     
     Зміст фандрейзингових кампаній: переможець тендеру, відібраний на основі відкритого конкурсу, здійснюватиме консалтинговий супровід інформаційно-фандрейзингових кампаній. Його фахівці нададуть також допомогу в організації і проведенні щонайменше 50 благодійних концертів, творчих виступів, виставок і вистав у найбільш вражених кризою регіонах України, передусім тих, де громадські ініціативи фінансуються Антикризовою гуманітарною програмою Міжнародного фонду «Відродження».
     
     Учасники фандрейзингових кампаній: активісти громади, ініціативні групи, представники місцевих громадських організацій і ЗМІ, грантери Міжнародного фонду «Відродження».
     
     Хто може брати участь у конкурсі: громадські організації та благодійні фонди
     Хто не може брати участі у конкурсі: політичні та комерційні організації
     Загальні вимоги до претендентів:
     • Залучення до роботи групи експертів (не менше 5-ти осіб);
     • Загальний професійний досвід залучених експертів (не менше 3 осіб із понад 10 років тренерської та практичної роботи та не менше 2 осіб від 5 років досвіду);
     • Відповідність програми цільовій аудиторії та заявленим темам.
     Претендентам необхідно надіслати до Інституту соціокультурного менеджменту наступні документи:
     • Заповнену проектну пропозицію;
     • Детальне CV експертів та інших виконавців, які будуть залучені;
     • Кейси проведених кампаній;
     • Орієнтовні програми тренінгів.
     • Не менше 3-х рекомендацій, що підтверджують їх досвід і компетенцію.
     В темі листа має бути зазначено: «Тендерна пропозиція».
     Завантажити аплікаційну форму проектної пропозиції можна на https://sites.google.com/site/iscmngoua/hot-news-1/soobsentendernaprovedennaseriiemobilizacijnihfandrejzingovihkampanijzapidtrimkiantikrizovoiegumanitarnoieprogramimiznarodnogofondu%C2%ABvidrodzenna%C2%BBvramkahproektu%C2%ABpidtrimkaprocesurozvitkuoseredkivgromadskoieaktivnostinabazizakladivkulturi%C2%BBinstitutusociokulturnogomenedzmentuiebezzagolovka.
     
     Бюджет конкурсу – 280 000 гривень.
     Останній термін подачі заявок на тендер – 17.00 20 квітня 2011 року. Заявки подаються в електронному вигляді на адресу adm.iscm@gmail.com.
     Оголошення результатів планується - не пізніше 10 травня 2011 року.
     Контактна інформація Інституту соціокультурного менеджменту:
     Інтернет сторінка: www.lacenter.org.ua
     Електронна адреса: adm.iscm@gmail.com
     Телефон для довідок: (0522) 27-10-95
     Контактна особа: Марія Калашнік, асистент проекту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури».
     Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції перегляду не підлягає.
     Причини відмови в підтримці тендерної пропозиції не повідомляються.
     Метою проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури", що здійснюється Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження” є анімувати (оживити) заклади культури, які потерпають через кризу, надати підтримку активності громад та творчих колективів сіл, селищ і малих міст шляхом трансформування будинків культури та бібліотек в місцеві осередки громадської активності на користь громади.
     
     Детальніше про програму: www.irf.ua.
     
НОВОСТИ СТАТЬИ КАТАЛОГ ФОРУМ НГО
ПОИСК


СТРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТИ
Поддержку данному Интернет-ресурсу предоставляет Фонд
Евразия за счет средств Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в рамках проекта ИСКМ "Развитие независимого информационного
пространства Украины". Точка зрения, выраженная в информационных
материалах, размещенных на данном сайте, принадлежит авторам и может не совпадать с
официальной позицией Фонда Евразия, USAID и ИСКМ.
 
Наш e-mail
© 1999-2022 ЦПТИ, ИСКМ